ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

FORJATS COL·LABORANTS

El forjat col·laborant és un tipus de forjat mixt compost per una xapa grecada que actua d’armadura de tracció i d’una capa de compressió de formigó. Són forjats de gran utilitat perquè es treu partit de les millors característiques dels dos materials, acer i formigó. També presenta avantatges en l’aspecte econòmic i en la seva ràpida execució.

TRANSMETAL té gran experiència en aquest tipus de forjats, podem realitzar amb la xapa grecada diverses alternatives al forjat col·laborant com són el forjat col·laborant amb biga mixta, el forjat autoportant o bé la seva utilització com un sistema d’encofrat perdut. També podem realitzar el càlcul del sostre, tant de la xapa a utilitzar d’acord amb les taules del fabricant, com de la perfileria metàl·lica necessària per al seu suport . 

Els principals avantatges del forjat col·laborant són:

  • La gran rapidesa d’execució, reduint els costos de muntatge.
  • Millora la relació entre resistència i pes respecte a un forjat de formigó.
  • S’utilitza una xapa autoportant que redueix el nombre d’apuntalaments o fins i tot prescindir d’aquests. Combina una secció reduïda permetent grans llums.
  • La superfície inferior del forjat pot quedar vista.
  • La xapa grecada té múltiples utilitats, ja que a més de com a forjat col·laborant es pot utilitzar com a encofrat perdut.