ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

ESTRUCTURES

La construcció mitjançant estructures metàl·liques és un sistema constructiu molt important en l’actualitat, a causa de la gran resistència estructural de l’acer combinat amb els seus múltiples avantatges, com són les grans possibilitats en disseny de l’edifici, la gran rapidesa en el seu muntatge i els grans espais lliures que permet.

TRANSMETAL és una empresa capaç de fabricar i muntar tot tipus d´estructures metàl·liques a nivell internacional. El nostre departament tècnic disposa de les eines informàtiques més avançades, com Cype 3D i Tekla Structures, que ens permet realitzar el disseny i càlcul de les estructures, previ a la seva construcció, així com assessorar al client en tot moment.

També podem dissenyar, calcular i executar tot tipus d’unions , ja sigui mitjançant soldadura o bé mitjançant cargols, basant-nos en tot moment a la normativa actual.

Podem executar estructures porticades per naus, gelosies, estructures d’edificis, forjats, estructures mixtes, marquesines, escales, passarel·les de relliga, bigues armades o bigues alleugerides, entre d’altres estructures.

Tenim experiència en la realització d’estructures metàl·liques per a naus industrials, edificis d’habitatges, edificis d’oficines, centres comercials, benzineres, habitatges unifamiliars, marquesines, passarel·les de vianants i rehabilitacions, entre d’altres.

Nau industrial – Sant Pere Vilamajor

Passarel·la peatonal-Tordera

Palau Episcopal – Sant Feliu de Llobregat

Els principals avantatges de les estructures d’acer són:

  • Prefabricació de l’estructura en taller, permetent reduir el termini d’execució i lliurament de l’edifici, així com els costos de construcció.
  • Gràcies a la seva gran resistència per unitat de pes, permet grans llums entre pilars, sent molt útil per guanyar espai.
  • Enllaçada amb la característica anterior, els pilars i jàsseres solen ser de menor dimensió.
  • És possible la seva reforma, ampliant o modificant la seva configuració i així adaptar-se a una ampliació de l’edifici o a un canvi d’usos.
  • Estructures molt flexibles, que permeten adaptar-se a terrenys deficients, on puguin aparèixer assentaments diferencials o bé permet adaptar-se a zones d’alta sismicitat.
  • L’acer presenta una gran ductilitat, que li permet tenir grans deformacions abans de fallar, el que permet avisar de possibles patologies i no fallar de forma sobtada.
  • Múltiples possibilitats de laminació en diferents seccions i mides, permetent grans possibilitats en el disseny de l’edifici.
  • És un material homogeni, mantenint unes mateixes propietats i característiques en l’element, i no variant en el temps.
  • Les estructures es poden reutilitzar una vegada es desmunten, tenint un valor residual i sent un material sostenible i respectuós amb el medi ambient .