EQUIP HUMÀ

TRANSMETAL disposa d’un departament tècnic format per personal titulat, delineants i administratius que permeten concebre les idees dels nostres clients, des del disseny inicial, el desenvolupament mitjançant càlculs i elaboració de plànols de detall i finalment, amb l’execució de la construcció desitjada. En tot moment disposarà d’un personal altament qualificat, disponible en tot moment per poder donar el millor servei possible.

TRANSMETAL també disposa de personal propi destinat a la fabricació d’estructures i remats metàl·lics. L’alta especialització dels nostres operaris ens permet reduir terminis d’entrega i costos, així com donar un bon producte acabat. Tot el nostre personal disposa de la formació necessària per al seu lloc de treball, en seguretat i salut, així com disposa de les homologacions necessàries exigides pels organismes oficials.

Finalment, TRANSMETAL disposa d´un departament d’administració i un altre de Seguretat i Salut, que ens permet estar al dia en totes les gestions administratives, donant suport als clients i proveïdors .