REMATS METÀL·LICS

ACCESORIS

TRANSMETAL té la capacitat de crear tot tipus d’accessoris, suports, ancoratges i elements metàl·lics que puguin requerir nivell d’obra. No dubtin en contactar amb el nostre departament tècnic, el qual sabrà donar la millor solució al seu problema.

Entre els accessoris més habituals que fabriquem trobem :  

VENTILADORS ESTÀTICS

Ventilació de tir natural, sense manteniment ni soroll provocat per l’accionament de motors. Útil per a l’eliminació de condensacions, gasos i fums resultants de l’activitat industrial, la qual cosa redunda en una major qualitat de l’aire i salut en el lloc de treball. Gran cabal d’extracció a causa del seu singular disseny i a les mesures de coll disponibles, 300 mm i 500 mm. Possibilitat d’acabat galvanitzat o prelacat.

TRAPES I ACCESSOS A COBERTA

Elements per facilitar l’accés a cobertes, metàl·liques, tant sandvitx com deck. Pel seu disseny, eviten l’entrada d’aigua i és possible dotar-les de pestell anti-intrusió. Mesures estàndard 600×600 mm, 700×700 mm i 600×800 mm, altres mides consultar.

PASSA-TUBS

Elements pràctics, per facilitar el segellat dels passos d’instal·lacions a través de cobertes. Mesures sota comanda.

ALTRES

També fabriquem tapes de canal i subministrem omegues, grapes de panell, xapes llises, xapes grecades i panells sandvitx.